Валути

Наименования, ликвидност и видове валути във Форекс: базови и рискови – валутни курсове

За повечето валути е характерно, че могат да се обменят и продават за други валути, но все пак има малък брой (по-точно 8 на брой) валути, наричани основни, защото трейдърите се придържат основно към тях, тъй като са най-висока наличност и ликвидност. Това на практика означава, че за тези 8 валути има най-много купувачи и продавачи на разположение по всяко време, във всяка секунда, така че можете да получите най-добрата цена и съответно да избегнете т.н. „слипидж” (повече за него в следващите теми).

8-те валути, които се считат за основни са: американския долар, еврото, японската йена, паунда, швейцарския франк, канадския долар, австралийският долар и новозеландският долар.

Всяка една от тези основни валути (а и останалите, които съществуват) си имат свой символ, държава, за която се отнасят, наименование на самата валута, както и прякори (не всички имат прякори, но основните – да). А самият символ на валутата се състои обикновено от 3 букви като първите две са свързани със страната, а 3-тата с наименованието на валутата.

Засега ще ви запознаем само с информацията за 8-те основни валути.

Американски долар

 • Символ: USD (US > United States + D > dollar);
 • Наименование на валута: Долар;
 • Прякор: зелените пари, гущери, резервната валута, бък;
 • Държава: САЩ;

Евро

 • Символ: EUR (EUR > European Union);
 • Наименование на валута: Евро;
 • Прякори: единна валута, обединяваща валута, антидолар;
 • Държава: Държави членки на еврозоната;

Японска йена

 • Символ: JPY (JP > Japan + Y > Yena);
 • Наименование на валута: Йена;
 • Прякори: Джипи;
 • Държава: Япония;

Британски паунд

 • Символ: GBP (GB > Great Britain + P > Pound);
 • Наименование на валута: Паунд;
 • Прякори: Кабел;
 • Държава: Великобритания;

Швейцарски франк

 • Символ: CHF;
 • Наименование на валута: Франк;
 • Прякори: Суиси;
 • Държава: Швейцария;

Канадски долар

 • Символ: CAD (CA > Canada + D > Dollar);
 • Наименование на валута: Долар;
 • Прякори: Луни;
 • Държава: Канада;

Австралийски долар

 • Символ: AUD (AU > Australia; D > Dollar);
 • Наименование на валута: Долар;
 • Прякори: Ози;
 • Държава: Австралия;

Новозеландски долар

 • Символ: NZD (NZ > New Zealand; D >Dollar);
 • Наименование на валута: Долар;
 • Прякори: Киви;
 • Държава: Нова Зеландия;

Добре е да знаете колкото се може повече за инструментите, с които търгувате, така че не само да можете да правите технически анализ и да се съобразявате с икономическите новини, което се отразяват върху цените им, но е добре да познавате и взаимодействието им с другите инструменти на форекс пазара.

Като за начало, ако търгувате с валути, то ориентиране към някои от тези 8 валути е добър вариант по няколко причини.

Първата и най-очевидна е високата ликвидност. Също така, икономиките на тези страни са популярни, така че спокойно можете да следите за събитията, които се случват в страните, използващи съответните валути – а това би било от помощ за фундаменталния анализ.

Освен на много и по-малко ликвидни (поради, което валутите се разделят на основни и екзотични – за тях ще пишем по-подробно в следващите теми), валутите се делят още на рискови и убежищни.

Валутите убежища обикновено губят стойността си във времена на оптимизъм, когато се търсят рискови активи, именно когато се купуват рискови валути и обратно. Във времена на песимизъм, когато пазарната обстановка е несигурна, стойността на базовите валутите се повишава.

Моля, имайте предвид, че тази зависимост се отнася за търговията на валутния пазар, а не за стойността на валутата в рамките на страната, в която се използва.

Например, йената се смята за най-сигурната валута във времена на песимизъм, но по отношение на сигурност на валутата в самата страна, а не за рамките на форекс търговията, канадския долар се счита за по-надежден.

Ако трябва да разделим валутите на рискови и убежища, то към първите се отнасят 5 от основните валути, а към вторите – 3.

Като най-безопасна (отново подчертавам за рамките на валутната търговия) се счита японската йена. След нея е американският долар, а на 3-то място е швейцарският франк. Или, за да добиете по-ясна представа:

 • JPY – най-безопасна;
 • USD – по-безопасна от останалите 6, но по-малко в сравнение с JPY;
 • CHF – по-малко безопасна в сравнение с JPY и USD, но по-безопасна, в сравнение с останалите пет основни валути.

С други думи, тези 3 валути повишават стойността си най-много, когато пазарната обстановка е несигурна и рисковите валути се разпродават.

Това значи, че паунда, еврото, канадския/новозеландски и австралийски долар се смятат за рискови валути.

Най-нискорисков е британския паунд. Малко по-рискова валута е еврото, следвани канадския и новозеландския долар. Като най-рискова валута се счита австралийският долар.

Рисковите валути, обратно на валути убежища покачват стойността си, когато пазарната обстановка е оптимистична.

Знаейки, кои валутите са рискови и кои убежища, както и какво значение имат тези определения, ще имате допълнителен индикатор, който можете да използвате към вашата стратегия за определяне посоката на движение, на инструмента, с който ще търгувате.

Валути