Ремонт На Апартамент – Изстъргване на стари бои

За извършване в ремонт на апартамент на тези дейности са необходими: стоманена шпакла, голяма четка (може да е и с изтрита четина), стълба и кофа. Работата се извършва в кофата следния ред: след напълването на закачването й на стълба или поставянето и на леса пристъпваме с помощта на голямата четка към обилно навлажняване с вода на една част от повърхността на тавана.

ремонт на апартамент

След това с шпаклата изстъргваме пласта от старата боя от цялата намокрена повърхност. След изстъргването това място трябва да се измие, т. е. прецизно да се изтърка с мокра четка за ремонт на апартамент.

Тази дейност трябва да се изпълнява с въртеливо движение на ръката. Описаният начин за изстъргване на стари бои се отнася за помещения, които са боядисани с постни бои.

На мазилки, върху които се намират твърди постни бои (приготвени с животински лепила), изстъргването на стените може да ни създаде много трудности. Ето защо такива стени преди стъргането следва добре да се намокрят с вода и ако след намокрянето не ни се удаде веднага да отстраним боята, трябва след известно време наново да се намокрят, тъй като вследствие продължителното мокрене лепкавостта на лепилните бои върху мазилката намалява.

ремонт на апартамент
В случаите, когато старата боя не може да се отстрани с шпаклата и след многократно намокряне с вода, тогава за стъргане може да се използва телена четка. Изстъргването на старите постни бои е необходимо също и по хигиенни съображения, защото едновременно отстраняваме от повърхностите на стените всички нечистотии, бактерии и др.

Старите варови пластове могат да се отстранят с шпакла на сухо без предварително мокрене на стените с вода. За да познаем дали боята по стените е постна или варова, намокряме ги с мокър парцал за ремонт на апартамент. Ако водата попие веднага в стената и цветът на боята потъмнее, това показва, че имаме работа с постна боя, а ако водата върху стената не попие или попие, но след известно време и не се констатира изменение на цвета, тогава можем да приемем, че имаме работа с варова или силициева боя.

С оглед на опасност от евентуално олющване на новите варови пластове трябва старателно да се проведе изстъргването на старите пластове. Ако констатираме лющене, т. е. отпадане само на връхните слоеве на боята, можем да направим лесно откъртването и на останалите пластове, като варовата боя намазваме със сгъстено лепило.

В случаите, когато боята не е отстранена напълно, трябва в съответните места това действие да се повтори и потрети. В случаите, когато в жилищното помещение освен стени с мазилка се намират и дървени стени, които са покрити постна боя, тогава последните не се мият с вода, а само избърсват с влажен парцал, защото дървото поглъща водата, а това е вредно за новата боя.

http://remonti-lid.com/boqdisvane1.html

Ремонт На Апартамент – Изстъргване на стари бои