Електроинсталации

Електроинсталации

Преди да се направи ел. инсталация на къща или апартамент, лицето трябва да е изключително запознато и специализирано в тази сфера. Има такива високи изисквания, заради опасност от токов удар, който може и да причини смърт при неправилно „боравене” с електричество. Все пак, дори и при липса на професионално образование е достатъчно наличието на добри познания за начинаещи.

ЕлектроинсталацииВсичко написано в статията се прави от специалисти!!! Най-напред се прави предварителна подготовка и план. За да подсигурим целият дом да работи нормално се прави следното: от главното табло се прокарва по шест квадратни метра – два броя кабел за фаза и нула, до таблото на самия дом. Според стаите и приблизителните ел. уреди, които ще се ползват се планират така наречените кръгове. На всеки кръг се изчисляват приблизително, какви мощности ще се консумират от ел. уредите. Във всеки дом има бойлер, пералня, печки за готвене – с фурни и котлони, отоплителни уреди, осветителни тела, телевизори и други. Всички взети заедно, изискват предпазител за такава мощност. Главният предпазител е добре да е 63А. Може да се изчисли приблизително по следният начин: умножава се 63А*220V=13 860V или 13kW. Предостатъчно за един дом. Например, бойлер – 3кW + печка – 2кW + ел.уреди за отопление – 2кW + осветление – 1кW=8кW=8000W:220V=36А предпазител. По същият начин се изчисляват отделните кръгове. За крушки, за осветление може да се постави един предпазител за всички стаи, защото не консумират голяма мощност. Една крушка от 100W:220V=0,45А*6 бр.крушки=2,7А. Ако има отоплителни уреди от 1000 до 2000W и включване на по-мощни осветления, достатъчни са около 10А. За бойлер, е за предпочитане отделен предпазител. Контактите за всяка стая се свързват в отделни кръгове. Предвиждат се по-големи мощности за тях. Особено за кухнята, за готварски печки, котлони, фурни и други. Приблизително се изчисляват по горните примери. Никога не трябва да се поставят предпазители, които да издържат на по-голямо натоварване, отколкото е необходимо, защото има опасност от възникване на пожар на самата инсталация. Именно тези предпазители се поставят, ако по някаква причина, консуматора на мощност се повреди или пренатовари, предпазителя да прекъсне по-нататъшното захранване с ток. Автоматичните предпазители са по надеждни. При по-старите, не трябва да се сменят произволно с всякакви жици за по-голяма издръжливост. Може уредите да се повредят или да възникне пожар. Кабелите също трябва да се поставят според консумацията на мощност, за да не прегреят и да се запалят. За бойлерът и в кухнята е по-добре, мостовия кабел да е четири квадрата. Има си стандартни таблици за сечението на мостови и други проводници, които да издържат на безопасно натоварване. Контактите се зануляват, за да не протича ток на ел. уредите.