Замазка

Замазка цена труд

Цената за труд за замазка се формира по различен начин и зависи от много неща. Може да зависи от икономиката на страната и от цялостното формиране на цените в сферата. Следващата стъпка за формиране на цени идва след оглед на обекта. Тогава се уточнява с точност дали ще има фактори, които ще затруднят работния процес. Ако обекта е на далечно място извън София и трябва да се пътува всеки ден също може да има оскъпяване и да има разлика в цените, но в повечето случаи това не оскъпява много. Когато майсторите работят качествено и изпълняват безупречно работата, то също могат да изискват големи цени не само за замазка, но и за всички включени ремонтни дейности. Качеството е най-важно за нас. Ако искате качество то със сугирност ще трябва да приготвите по-голяма сума за ремонт или за замазка цена труд.

За това навсякъде в интернет из сайтовете за ремонти може да разгледате различни цени. Всеки предлага цена за труд, която е изчислена по различен начин. В цената за труд не се включват материалите и също може да разгледате разделите с материалите с които работим и да си направите изчисление за крайна цена за извършен ремонт.

Замазката се използва предимно за изравняване на пода. Също така се използва и за изравняване на повърхността, при поставяне на ламинати, паркет, плочки и т.н. За да се направи замазка, се използва пясък (2 стандартни колички), вода (докато се получи хомогенна смес – за да се обработва лесно. Иначе, ако е по-суха или по-рядка – и в двата случая ще е трудна за заглаждане) и 25 кг цимент. Тоест, съотношението пясък към цимент, трябва да бъде 2:1. В зависимост от дебелината на замазката, може да е нужно различно количество смес.

Ако се бърка на ръка се използват лопати за забъркването, ако се бърка с бъркачка е достатъчна малка, 125-литрова бетонобъркачка, а лопатите се използват само за зареждане и разхвърляне на замазката. Също така за нея е необходим и нивелир, както и мастар. Първо се пускат т.н. „пилета”. Целта на пилетата е да се определи нивото на помещението или наклона (тъй като в някои случаи се прави замазка с наклон /за да се оттича водата/). От пиле до пиле се слага „земно-влажно” (това значи, че замазката трябва да е по-гъста, което пък означава, че трябва да се използва по-малко количество вода, в сравнение със другата (хомогенна смес, за която писахме по-горе). И следващата стъпка да се пуснат майки.

замазка

Майките се използват за нивелиране, чрез тях се задава ниво, на което ще се прави цялата замаска. Първо се прави водна нивелация – отбелязва се най-високата част на помещението – измерва се с ролетка. Тази точка се използва за нивелация и определяне на нивото, на което ще се изравнява цялото помещение. Разликата между пилетата и майките е, че пилетата представляват кубчета, направени от замаска, които се поставят в краищата на помещението, а майките се използват, за да се свържат пилетата. Ако трябва да го обясним по просто, представете си един квадрат – неговите ъгли са пилетата, а майките – страните на квадрата, които свързват четирите ъгъла.

Необходимо е да се използва мастар, пердажка и мистрия. Мастара се използва, след като са пуснати майките. Той се използва, за да се подравнява от майка на майка, за да се изравнят нивата им. Това става чрез движения наляво и дясно, а излишния материал се придърпва навътре, за да не се натрупа материал, в резултат, на който майките да станат по-високи или по-ниски от вече определеното ниво. След като се събере материал от майка до майка с около 50-60 см, отзад се изпердашва (подравнява) към вратата. Трябва да се започне от най-дългата страна и посоката да е към вратата, за да може след приключване на работата този, който извършва процеса, да може да излезе от помещението.